วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับการอบรมเพื่อเตรียมการรับการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์3 ก.พ. 2564 06:21โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments