วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีดำเนินการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์22 พ.ค. 2564 02:41โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments