วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์26 ก.พ. 2564 06:55โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments