วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์26 ก.พ. 2564 06:58โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments