วันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอโชคชัย ปี ๒๕๖๓ "กระโทกเกมส์ ครั้งที่ ๒" ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวยศิลป์ มานะะงาม ปลัดอาวุโสอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิด

โพสต์2 ม.ค. 2564 05:21โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments