วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ งานอนามัยโรงเรียน และบริจาคโลหิต ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ คณะครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์23 มี.ค. 2564 08:49โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments