วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี (อาคารพวงชมพู)

โพสต์23 มี.ค. 2564 08:51โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments