วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียน ๖ และ ๓ ของโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในการนี้ นางจารุวรรณ บุญโต รองฯ ผอ.สพม.นม. และคณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยมจาก สพม.นม. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

โพสต์22 พ.ค. 2564 02:42โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments