วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบรางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เนื่องในโอกาศวันครู ปี ๒๕๖๓ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 มี.ค. 2564 06:43โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments