วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในการนี้ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการดำเนินงาน

โพสต์23 พ.ค. 2564 01:12โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments