วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓(เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในการนี้ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการดำเนินงาน

โพสต์23 พ.ค. 2564 01:15โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments