วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารพวงชมพู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์2 ม.ค. 2564 05:33โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments