วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๓/๖๔ ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์27 พ.ค. 2564 22:03โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments