วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์29 พ.ค. 2564 08:13โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments