วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น. นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กิจกรรมปิดเทอมทบทวนความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์4 เม.ย. 2564 10:08โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments