วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ดร.มะลิวัน มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการ การนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์30 มี.ค. 2564 20:37โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments