วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และนายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์30 มี.ค. 2564 20:38โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments