วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์30 พ.ค. 2564 07:15โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments