วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเงินช่วยเหลือ นายกฤษณะ คล้ายกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เนื่องด้วยประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านและอุบัติเหตุรถชน จำนวน 6,000 บาท ทั้งนี้รวมยอดช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนกว่า 260,000 บาท ณ บ้านกอก ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์4 มี.ค. 2564 06:54โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments