วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน อบรมสารวัตรนักเรียน โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์4 มี.ค. 2564 06:55โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments