วันที่ ๕ เมษายน ๒๖๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำโดย นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โพสต์8 เม.ย. 2564 07:29โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments