วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานเปิดกิจกรรม CHK English Camp 2020 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ ใต้ถุนอาคารพวงชมพู (อาคาร ๗) โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์8 ธ.ค. 2563 05:17โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments