วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์7 มี.ค. 2564 04:55โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments