วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์7 มี.ค. 2564 04:53โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments