วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตวิทยาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โดยงานกิจการนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์8 ธ.ค. 2563 05:19โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments