วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์8 มี.ค. 2564 00:08โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments