วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์7 มี.ค. 2564 04:58โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments