วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มาเป็นประธานในพิธีมอบขาตั้งถังขยะ และเก้าอี้ โดยงานสภานักเรียน ร่วมกับงานสถานที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และนักเรียน ห้อง ๕/๑๒ อุสาหกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์8 มี.ค. 2564 00:10โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments