วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม IS3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์11 มี.ค. 2564 07:55โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments