วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์11 เม.ย. 2564 02:13โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments