วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนโชคชัยสามัคคีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปพ.๑ และ ปพ.๒) ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์11 เม.ย. 2564 02:11โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments