วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับการลงพื้นที่ดูงาน และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ สว.ออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาและคณะ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์9 มิ.ย. 2564 09:24โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2564 19:41 ]

Comments