วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์24 ก.พ. 2564 07:38โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments