กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
   - เช้า ผู้ปกครองชั้น ม.1 
   - บ่าย ผู้ปกครองชั้น ม.2

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 
    - เช้า ผู้ปกครองชั้น ม.3 
    - บ่าย ผู้ปกครองชั้น ม.4

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 
    - เช้า ผู้ปกครองชั้น ม.5 
    - บ่าย ผู้ปกครองชั้น ม.6

Comments