การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ)


ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Comments