การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564


ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)

ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)

***ใบรับรองผลการเรียน ให้ใช้แบบที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกำหนดเท่านั้น***
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองผลการเรียน ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้Comments