การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564
                                                                            👉👉คลิกดูรายชื่อที่นี่


ตารางสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 โรงเรียนเดิม) 


สอบในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.
👉👉ให้นักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเวลา 07.30 น.
📍เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม และนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย📍
❌❌หากไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ❌❌

กำหนดการรับสมัคร ม.4 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม)เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ม.4 (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม)Comments