เผยแพร่ผลงาน

ครูจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ

โพสต์1 ก.พ. 2562 01:40โดยAdmin Chk

ครูจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ   
ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์


ครูดอกคูณ ยกกระโทก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์29 ม.ค. 2562 00:08โดยAdmin Chk

เผยแพร่ผลงาน นายดอกคูณ ยกกระโทก 
ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
เรื่อง เครื่องมือวัด กำหนด และการตัดไม้ วิชางานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูพรทิพย์ สุขเจริญ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โพสต์28 ม.ค. 2562 23:40โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 00:04 ]

เผยแพร่ผลงาน นางสาวพรทิพย์ สุขเจริญ 
ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Things Around Us เรื่องClothes  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


1-5 of 5