ครูดอกคูณ ยกกระโทก กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์29 ม.ค. 2562 00:08โดยAdmin Chk
เผยแพร่ผลงาน นายดอกคูณ ยกกระโทก 
ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
เรื่อง เครื่องมือวัด กำหนด และการตัดไม้ วิชางานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Ċ
Admin Chk,
29 ม.ค. 2562 00:08
Ċ
Admin Chk,
29 ม.ค. 2562 00:08
Ċ
Admin Chk,
29 ม.ค. 2562 00:08
Comments