เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต "เพศศึกษา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จัดทำโดยนางสาวกลิ่นสุคนธ์ งามสวย ครูชำนาญการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 พ.ค. 2559 01:55โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2559 18:26 ]
เผยแพร่ผลงาน
ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต "เพศศึกษา" 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A  
จัดทำโดยนางสาวกลิ่นสุคนธ์  งามสวย 
ครูชำนาญการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม
                                                                                                                                                                            counter widget
Comments