ครูทุกท่านตรวจสอบข้อมูลอีเมลได้ที่นี่

โพสต์6 เม.ย. 2560 03:40โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2560 03:45 ]

เนื่องด้วย สพฐ. จะจัดทำระบบ e-Portfolio จึงต้องมีการสำรวจข้อมูล
เพื่อใช้ในการประเมินรูปแบบใหม่
V
V
V
ทั้งนี้จึงขอให้คุณครูทุกท่านตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์ที่แนบนี้


หากคุณครูท่านใด ไม่มีรายชื่อ หรือ ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง
ให้กรอกข้อมูลเพิ่ม/แก้ไข ที่ไฟล์นี้


**ทั้งนี้ให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เมษายน 2560**


Comments