เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต "เพศศึกษา" โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ R-C-A ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์24 มี.ค. 2558 23:17โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2558 01:20 ]
นางสาวกลิ่นสุคนธ์  งามสวย
ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Comments