เผยแพร่ผลงาน การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A นางสาวกลิ่นสุคนธ์ งามสวย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์5 ต.ค. 2558 00:56โดยAdmin Chk
Ċ
Admin Chk,
5 ต.ค. 2558 00:56
Ċ
Admin Chk,
5 ต.ค. 2558 00:56
Ċ
Admin Chk,
5 ต.ค. 2558 00:56
Comments