เผยแพร่ผลงาน นางวนิดา สุริยา ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิค Mind mapping วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้น ม.4

โพสต์24 พ.ค. 2560 00:36โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 00:37 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĉ
Admin Chk,
24 พ.ค. 2560 00:36
Comments