เผยแพร่ผลงาน นายอภิชาติ สมภาร ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี วิชาเคมี3 ว32222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

โพสต์4 ก.ค. 2560 22:11โดยAdmin Chk
เผยแพร่ผลงาน 
นายอภิชาติ สมภาร ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี วิชาเคมี3 ว32222 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
Ċ
Admin Chk,
5 ก.ค. 2560 03:39
Comments