ประกาศจากงานแนะแนว ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานกู้เงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ค.2563

โพสต์3 เม.ย. 2563 23:17โดยAdmin Chk

ประชาสัมพันธ์ ถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 

ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)  สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 ให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  ตั้งแต่วันนี้- 30 พฤษภาคม  2563

1. คลิกเข้า Link  เว็บไซด์ กยศ   

2. อ่านรายละเอียด กำหนดการ เปิดระบบ e studentloan

3. อ่านรายละเอียดคู่มือของนักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขหรือไม่

3.1  ครอบครัวมีรายได้ไม่เกินปีละ  200,000 บาท  

3.2  ไม่มีผลการเรียน 0,,มผ,มส                                                                                                    3.3  มีความประพฤติดี (ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติจากฝ่ายบริหารงานบุคคล)  

3.4   มีจิตอาสา

4.  สมัครผ่าน ระบบ  e-studentloan  พร้อมจดจำและบันทึกรหัสผ่านของตนเอง ห้ามลืมเด็ดขาด

5.จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ ให้ครบตามเงื่อนไข    

6. ติดตามการประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนวโรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อยู่เสมอ เพื่อรอรับฟังเรื่องการทำหนังสือสัญญาเงินกู้


หมายเหตุ...นักเรียนที่ไม่ศึกษาตามขั้นตอนที่ 1-6 มาก่อนเลยแล้วเข้ามาขอคำแนะนำ...จะถูกพิจารณาเป็นลำดับท้ายสุดของตารางผู้ขอคำปรึกษา

Comments