ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์5 เม.ย. 2558 20:50โดยAdmin Chk

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัววันที่ 7 เม.ย. 2558 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์Ĉ
Admin Chk,
5 เม.ย. 2558 20:50
Comments