ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์7 เม.ย. 2558 01:56โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2558 02:07 ]


ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2558
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์

หากไม่มามอบตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์


Ĉ
Admin Chk,
7 เม.ย. 2558 01:56
Comments