ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

โพสต์1 พ.ย. 2558 01:37โดยAdmin Chk


Comments