ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกการบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

โพสต์24 มี.ค. 2559 03:22โดยAdmin ChkComments